INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

La confidencialitat i la Seguretat són valors primordials per LIMSATISU i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de les dades personals dels nostres clients en tot moment i de no recollir informació innecessària.

El que es fa i no es fa amb les teves dades personals en aquesta web ho trobaràs aquí.

Aquesta política expressa com es tractarà i protegirà la informació personal de totes les persones que es relacionen amb LIMSATISU a través d’aquest lloc web. Si us plau, has de llegir tots els apartats de l’Avís Legal, de la Política de Cookies i de la present política de privacitat abans d’utilitzar aquest web.

De conformitat amb el que disposa Reglament UE 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell de el 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de el 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, LIMSA CORPO, SL, t’informa que, mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, prestes el teu consentiment exprés, informat, lliure i inequívoc perquè les Dades que proporciones, i sobre els quals s’apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes en la normativa vigent, siguin tractats per LIMSA CORPO, SL, com a responsable del tractament.

QUI ÉS EL RESPONSABLE D’AQUESTA WEB?

Identitat del Responsable: LIMSA CORPO, S.L.

Nom comercial: LIMSATISU

NIF / CIF: B58477886

Direcció: Avinguda del Carrilet, núm 353, planta 1, Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Correu electrònic: gerencia@limsatisu.com

Activitat: Manipulació paper tissú.

Dades de contacte del responsable o representant, i del delegat de protecció de dades en el seu cas: 08262, gerencia@limsatisu.com, 938202145.

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 45427, foli 146, full B 86.277, inscripció 16, en data 9 de febrer de 2017.

QUINES DADES PERSONALS ES RECULLEN EN AQUESTA WEB?

Per a les finalitats establertes en aquesta Política de Privacitat, LIMSATISU recull i tracta les Dades Personals que es detallen a continuació, que dependran dels diferents productes o serveis que sol·liciti en aquesta web:

Dades identificatives: nom, cognoms.

Dades de contacte: adreça postal, correu electrònic, número de telèfon mòbil.

Dades contractuals: dades d’operacions contractuals, DNI, productes i serveis adquirits, operacions financeres, dades de pagament.

Dades navegació: adreça IP, tipus i identificació de dispositiu, tipus de navegador, domini a través d’el qual accedeix a al Lloc Web, dades de navegació, activitat en el Lloc Web.

AMB QUINA BASE LEGAL ES TRACTEN AQUESTES DADES?

Tractem les teves dades personals amb les següents bases legals:

 • L’execució d’un contracte amb LIMSATISU, per a la contractació de serveis, publicar anuncis i gestionar els serveis sol·licitats.
 • El consentiment de l’usuari en relació a el contacte, la subscripció a continguts i l’enviament de comunicacions comercials, via mail, galetes o sistemes de missatgeria.
 • L’interès legítim del responsable del tractament per protegir els usuaris del web de LIMSATISU d’abusos i fraus en l’ús dels nostres serveis.

AMB QUINA FINALITAT TRACTAREM LES TEVES DADES?

En aquest web, hi ha diferents formularis, en cada un d’ells, la informació que reculli s’utilitzarà de la següent manera:

Formularis de subscripció a continguts: existeixen diversos formularis per activar la subscripció. Les dades facilitades seran utilitzades exclusivament per enviar la Newsletter i mantenir-te actualitzat sobre novetats i ofertes puntuals, exclusives per a subscriptors de www.limsatisu.com.

Formulari de contacte: També hi ha un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari requereixi a través del web.

Formulari de Registre: En aquest cas, vam sol·licitar les dades personals: Nom, Email, telèfon mòbil, perquè puguis crear un compte en el nostre sistema i donar accés a les seves funcionalitats.

Formulari de venda: També tracte dades per gestionar la compra dels articles a la botiga en línia, incloent la gestió de la comanda, el pagament i totes les operacions relacionades amb la contractació de el servei o producte triat. Això inclou enviar correus electrònics de seguiment, respostes, factures, rebuts, etc.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Dades dels clients: El període de conservació de les dades personals variarà en funció de el servei que el Client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, i pot mantenir-se fins:

 • 4 anys: Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i ss. Llei general tributària (llibres de comptabilitat…).
 • 5 anys: Art. 1964 de el Codi Civil (accions personales sense termini especial).
 • 6 anys: Art. 30 de el Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…).
 • 10 anys: Art. 25 de la Llei de Prevenció de l’Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Dades dels subscriptors: Des que l’usuari se subscriu fins que es dóna de baixa.

Dades de potencials clients: les dades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació comercial establerta i, un cop conclosa, dos anys, llevat que l’usuari sol·liciti abans la seva supressió.

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS EN EL QUE TÉ A VEURE AMB L’ÚS DE LES TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en LIMSATISU estem tractant dades personals que el concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la cancel·lació.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se a el tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: https://www.aepd.es/es

Per a exercitar aquests drets, pot escriure a gerencia@limsatisu.com.

Existeix un formulari per a l’exercici dels seus drets, la qual pot demanar per correu electrònic o si ho preferiu, podeu fer servir els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.

Aquests formularis han d’anar signats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia de l’DNI.

Si li representa algú, ha d’adjuntar còpia del seu DNI, o ha d’estar signat amb la seva signatura electrònica.

Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per mail a l’adreça de l’responsable que apareix a l’inici d’aquest text.

SERVEIS DE DIRECTORI

Els serveis d’inclusió en directori seran gratuïts referenciats en la pròpia web. www.limsatisu.com procurarà que les fitxes i anuncis que apareixen a la web expressin informació veraç i es mantinguin actualitzades, si bé no garanteix l’exactitud en tot moment de les dades consignades en les mateixes.

Les dades i altres continguts dels anuncis inserits en els directoris són facilitats per un directori professional, de manera que www.limsatisu.com no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que puguin contenir els anuncis, ni garanteix de cap manera l’experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus serveis.

Els anuncis inserits en els directoris professionals romandran publicats al portal fins que siguin eliminats o suspesos per part de l’usuari anunciant o d’un directori professional que lògicament no serà responsable que, un cop donats de baixa en les seves bases de dades, els anuncis continuïn sent indexats en cercadors aliens a aquest portal.

Qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari formalitzi amb els anunciants o terceres persones contactades a través d’aquest portal s’entenen realitzats única i exclusivament entre l’usuari i l’anunciant i / o tercera persona. L’usuari sap i accepta que www.limsatisu.com únicament actua com a via o mitjà publicitari i que, per tant, no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i / o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través d’aquest portal.

ACCIONS DE REMÀRQUETING: GOOGLE ADS

Ads és una plataforma de Google destinada als ANUNCIANTS que volen publicitar-se a GOOGLE. A www.limsatisu.com s’utilitza Google Ads, la plataforma de publicitat de Google que permet crear campanyes i anuncis per mostrar-los en altres pàgines webs. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

 • Lloc
 • Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
 • Interessos (activitats, aficions, etc.)
 • El que compren a internet i per altres canals
 • Etc.

Les dades obtingudes a través de Google Ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari d’aquesta web per unir-se a la butlleta d’subscripcions. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Google amb una finalitat diferent.

LINKEDIN ADS

www.limsatisu.com utilitzem LinkedIn Ads, la plataforma de publicitat d LinkedIn que ens permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

 • Lloc
 • Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
 • Interessos (activitats, aficions, etc.)
 • El que compren a internet i per altres canals
 • Etc.

Les dades obtingudes a través de LinkedIn Ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari d’aquesta web per unir-se a la butlleta d’subscripcions. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de LinkedIn amb una finalitat diferent.

NOTIFICACIÓ I DECLARACIÓ DE BRETXES

Notificació de seguretat i declaració de bretxes

En LIMSA CORPO, S.L. assumim mesures de seguretat adequades a el nivell de risc per protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant això, si LIMSA CORPO, S.L., determina que les seves dades de serveis han estat malversats (fins i tot per un empleat de LIMSA CORPO, S.L., s’han vist exposats per una bretxa de seguretat o adquirits de forma incorrecta per un tercer, LIMSA CORPO, S.L. t’informarà immediatament d’aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES TEVES DADES?

Moltes eines utilitzades en aquesta web per gestionar dades són contractades per tercers. Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, LIMSA CORPO, S.L. comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Proveïdors de serveis externs (per exemple, serveis de processament de pagament, processament de comandes, anàlisi, gestió campanyes de màrqueting, gestió de llocs web, i distribució de correu electrònic i altres proveïdors de serveis similars) per tal que aquests puguin realitzar funcions comercials en nom de LIMSA CORPO, S.L.

Poden accedir a aquesta web de forma ocasional l’empresa de desenvolupament i manteniment web, o la de hosting. Les mateixes tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que s’aplica als tractaments realitzats en aquest web.

Qualsevol transferència internacional de dades derivada de la utilització d’eines o proveïdors de serveis, estarà adherida a l’conveni Privacy Shield, que garanteix que les empreses de programari americà compleixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privacitat, secret i seguretat de les dades.

Concretament aquesta web utilitza les següents eines:

 • Eina d’email màrqueting
 • Eina de facturació
 • Eines d’anàlisi

SEGMENTACIÓ I ELABORACIÓ DE PERFILS

El registre de les dades personals aportades en el moment de subscripció, contacte, interacció amb el web i qualsevol altra dada facilitada durant la navegació, incloent-hi la informació subministrada per les galetes en relació als hàbits de navegació, serà utilitzada per tal de ser segmentats o categoritzats amb la finalitat d’aplicar-los a l’activitat relacionada amb (la gestió d’administració general, informació, comercialització d’espais publicitaris, anàlisi de propostes sol·licitades pels usuaris / clients, estudi estadístic dels serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències, i enquestes o formularis).

L’elaboració de perfils, mitjançant l’anàlisi de les teves decisions individuals automatitzades, consisteix en la utilització de les teves dades personals per a avaluar determinats aspectes personals, com (l’anàlisi i predicció de la seva situació econòmica, preferències personals, interessos, comportament, ubicació, moviments i actituds). Sent la lògica aplicada per a l’obtenció d’aquests perfils la utilització de procediments estadístics i sent les conseqüències d’aquest tractament de les seves dades mitjançant la realització de perfils, l’enviament de comunicacions personalitzades del seu interès amb continguts relacionats amb promocions i articles de possible interès.

La base legal per al tractament de les seves dades per als fins indicats i l’elaboració de decisions individuals automatitzades elaborant perfils, és el consentiment atorgat a l’marcar la casella anteriorment indicada

Les dades que fem servir en l’elaboració de perfils i que vam mostrar als anunciants no són dades que permetin identificar als usuaris, només es mostra en una gràfica el tipus de públic que tenim, la seva edat, país, gènere, etc.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

LIMSA CORPO, S.L. es compromet a l’ús i tractament de les dades personals de l’usuari, respectant la seva confidencialitat, d’acord amb la finalitat d’aquells; així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura; és a dir, la transmisión de les dades entre un servidor i l’usuari web, i en retroalimentació és totalment xifrada o encriptada.)

LIMSA CORPO, S.L. no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet, ni, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat de l’processament, LIMSA CORPO, S.L. s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per LIMSA CORPO, S.L. per processar les dades de client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, a l’adonar-se LIMSA CORPO, S.L. haurà de notificar a l’Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui, o quan el client ho sol·liciti raonablement.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a www.limsatisu.com exonerant a LIMSA CORPO, S.L. (LIMSATISU), de qualsevol responsabilitat a l’respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a LIMSA CORPO, S.L. (LIMSATISU) en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

LIMSA CORPO, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Abrir chat
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?