CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

Et convidem a conèixer tota la informació necessària respecte a les transaccions electròniques que realitzis en aquesta web.

LIMSA CORPO, S.L. aposta per la transparència i claredat en les transaccions comercials que es realitzin en aquest portal garantint un espai compromès amb els drets d’usuaris i clients, per això et recomanem que abans de contractar qualsevol dels productes que posem a la teva disposició en aquesta web, llegeixis les presents condicions i els termes que s’apliquen a la prestació dels serveis que ofereix LIMSATISU propis de la seva activitat principal de venda de productes per a la higiene industrial i professional (paper tissú i complements).

Les presents condicions de contractació regeixen la relació entre LIMSA CORPO, S.L. i els clients del lloc LIMSATISU.

LIMSA CORPO, S.L. es reserva el dret a modificar o canviar les presents condicions en qualsevol moment. Si les modificacions constitueixen un canvi substancial en els termes, LIMSA CORPO, S.L. ho notificarà publicant un anunci en el nostre lloc web.

Els serveis i/o productes estan disponibles només per a les persones jurídiques i les persones que tinguin més de 16 anys.

Aquesta web compleix amb les següents regulacions:

 • La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE)
 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades; i
 • La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

IDENTIFICADOR DEL VENEDOR

En virtut del que s’estableix en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de La Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), t’oferim la següent informació:

Denominació social: LIMSA CORPO, S.L.

CIF/NIF: B58477886

Correu electrònic: gerencia@limsatisu.com

Domicili social: Polígon Industrial Can Cavaller, naves 1-2-3,08262 Callús (Barcelona).

La seva activitat social és: Manipulació de paper tissú.

Finalitat de la pàgina web: Donar a conèixer els productes que LIMSATISU fabrica a nivell mundial amb l’objectiu de captar més clients tant per a comprar a la botiga en línia o directament a fàbrica.

Registre mercantil: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 45427, foli 146, fulla B 8627, inscripció 16, amb data 9 de febrer de 2017.

CARACTERÍSTIQUES DELS PRODUCTES OFERTATS

Com a condició per a realitzar qualsevol comanda, el client ha de contactar amb LIMSA CORPO, S.L. i proporcionar informació corresponent requerida per a l’adquisició dels productes disponibles en aquesta web. La informació per a realitzar la comanda que proporcioni ha de ser precisa, completa i actualitzada en tot moment. El no fer-ho constitueix una violació dels termes, que poden resultar en la dissolució del contracte amb LIMSA CORPO, S.L.

Des del moment de l’acceptació, el client adquireix la condició de Client de LIMSATISU.

Les comandes han de realitzar-se seguint els passos que t’anirà marcant LIMSATISU on podràs triar el producte i la quantitat d’allò que desitgis comprar.

VALIDACIÓ DE COMPRA

Una vegada efectuada la compra i realitzat el pagament, LIMSATISU et remetrà per -mail una confirmació de comanda.

És el moment de comprovar que tot està correcte. Si no estàs d’acord amb les dades consignades en aquesta confirmació podràs sol·licitar la modificació dels mateixos o l’anul·lació de la comanda.

La validació de la comanda per part del client suposa expressament el coneixement i acceptació d’aquestes condicions particulars de contractació com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contra, les dades registrades per LIMSATISU constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre LIMSATISU i els seus clients.

En cas de necessitar alguna modificació o l’anul·lació, la comunicació ha de realitzar-se en el termini de 24H des de la confirmació de la comanda, a través de correu electrònic: gerencia@limsatisu.com i sempre que la comanda no hagi estat enviada.

PREUS I FORMA DE PAGAMENT

El client es compromet a abonar els productes contractats a LIMSATISU en les formes de pagament acceptades per LIMSATISU i per qualsevol quantitat complementària (inclosos els impostos i càrrecs per pagaments endarrerits, segons el cas)

Els preus aplicables a cada producte són els indicats en la pàgina web en la data de la comanda incloent, en el seu cas, tots ells l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) per a transaccions dins del territori espanyol. No obstant això, atenent el que s’estableix en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora d’aquest impost, l’operació pot resultar exempta o no subjecta al mateix en funció del país de residència del comprador i de la condició en la qual actua el mateix (empresari/professional o particular). En conseqüència, en alguns supòsits el preu final de la comanda pot veure’s alterat respecte al que figura exposat en la pàgina web.

Al realitzar el pagament, LIMSATISU redireccionarà a la passarel.la de pagament de LIMSATISU.

LIMSA CORPO, S.L.  accepta aquestes formes de pagament:

1. Per targeta de crèdit o dèbito

Acceptem targetes Visa i Mastercard. No acceptem AMERICAN EXPRESS.

Pot realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc. Si fos necessari realitzar qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament. Les dades tant personals com bancaries seran protegides amb totes les mesures de seguretat establertes per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) amb total confidencialitat.

2. PayPal

A través de PayPal s’autoritzarà el pagament de la comanda, però no es retirarà gens de diners fins que PayPal verifiqui que és correcte. Per a això, serà imprescindible comptar amb compte de PayPal.

3. Transferència bancària

Transferència bancària al següent número de compte i indicant en l’assumpte el número de comanda:

BBVA: ES87 0182 9732 1702 0013 3859

El pagament sempre és per endavant, el 100% de la comanda i seran enviats quan confirmem el pagament.

S’ha d’enviar el comprovant a: contabilidad@limsatisu.com

VALIDESA DELS PREUS I OFERTES

Els productes ofertats a la web, i els preus d’aquests, estaran disponibles per a la seva compra mentre es trobin en el catàleg de productes visualitzats per mitjà de la pàgina web. Es prega als clients que accedeixin a versions actualitzades de la pàgina web per a evitar errors en els preus. En tot cas, les comandes en tramitació mantindran les seves condicions durant 7 dies des del moment de la seva formalització.

ENVIAMENT I TRANSPORT

La modalitat de l’enviament serà terrestre per carretera en les següents condicions:

1) TARIFA NACIONAL:

250kg/m³ SERVEI 24H PREMIUM
Fins kg PROVINCIAL REGIONAL NACIONAL PORTUGAL ANDORRA
2 8,82 6,08 7,60 8,03 14,92
5 6,13 6,34 7,94 8,30 14,92
10 6,30 6,53 8,16 8,59 14,92
15 8,24 9,02 12,27 15,59 20,44
20 10,19 11,51 16,38 16,50 25,96
KG AD 0,39 0,50 0,82 0,80 1,10
250kg/m³ SERVEI 10 HORES
Fins kg PROVINCIAL REGIONAL NACIONAL
2 9,02 9,79 12,17
5 9,34 10,17 12,65
10 9,54 10,40 12,92
KG AD 0,69 0,76 0,99
250kg/m³ SERVEI ECONOMY
Fins kg PROVINCIAL REGIONAL NACIONAL PORTUGAL
2 4,52 4,97 5,45 6,77
5 4,97 5,52 6,23 7,34
10 5,95 6,28 7,75 8,00
15 7,03 8,33 10,67 10,93
20 8,11 10,38 13,58 12,84
KG AD 0,28 0,41 0,59 0,59
250kg/m³ SERVEI 14 HORES
Fins kg PROVINCIAL REGIONAL NACIONAL
2 7,15 7,48 9,35
5 7,54 7,81 9,76
10 7,74 8,04 10,02
KG AD 0,48 0,62 1,00

PREUS SENSE IVA

RECOLLIDES: Les recollides fora de plaza, es realitzaran amb servei 24h + suplement de 3,10€ + 0,15€/kg.

ENVIAMENTS 10H: Els enviaments 10 h, que no siguin km 0, tindran un suplement de 0,66€ per km, que es comptarà anada i tornada des de la delegació de destí.

2) TARIFA INSULAR:

250kg/m³ SERVEI URGENT BALEARS
Fins kg MALLORCA ILLES MENORS
1 15,14 20,80
KG AD 6,47 8,27
250kg/m³ SERVEI ECONOMY BALEARS
Fins kg MALLORCA ILLES MENORS
5 10,65 15,14
10 13,59 18,09
KG AD 0,96 1,27

PREUS SENSE IVA

Zones d’enviament:

 • Només es realitzen enviaments a Espanya (Península) i Balears.
 • No es realitzen enviaments a CANÀRIES, CEUTA I MELILLA.

Terminis de lliurament:

Si el producte es troba en estoc, l’enviament de la comanda serà cursat immediatament a l’adreça de lliurament indicat pel client i lliurat en el termini màxim de 1 setmana a comptar des del moment de tramitació de la comanda.

En general, tret que hi hagi festius pel mig, seguim aquesta regla per a assignar-te una data de lliurament que serà la més pròxima que podem oferir:

El lliurament de la mercaderia es realitzarà en el domicili designat pel remitent, excepte per absència del destinatari o que pel seu pes volum o naturalesa de l’immoble, no permetin a una persona normal la citada realització, i en aquest cas i previ avís, s’efectuarà a porta de carrer o en la mateixa agència de destinació. En cas d’absència del destinatari es deixarà nota d’avís d’intent de lliurament, així com la manera d’acordar la mateixa. El càrrec per segons lliuraments serà de 3.24 euros. No es considerarà incompliment de termini de lliurament el causat per absència del destinatari, canvi del domicili, adreça desconeguda, falta de nom, telèfon i fax de contacte en domicilis particulars, impagament de ports, suplerts o reemborsaments, tancament per vacances, lliuraments fora de termini en segon intent de lliurament, causes de força major o cas fortuït o altres no imputables a la LIMSATISU. Serà requisit necessari per a procedir al lliurament de la mercaderia la signatura de l’albarà de lliurament pel destinatari. En cas de negativa del destinatari a signar l’albarà, la Companyia quedarà eximida de tota responsabilitat.

La prestació dels serveis s’efectuarà en dies laborables i de Dilluns a Divendres, excepte el servei de lliurament en Dissabte. En el còmput temporal del servei contractat s’exclouran els dies festius en el lloc de destinació. Els terminis contractualment pactats per al lliurament dels ports, s’entén sense perjudici dels retards que poguessin ocasionar-se per motius de força major o cas fortuït (temporals, talls de carretera, vagues, tràmits o altres actuacions de l’Administració i/o duaners, mercaderies que viatgin per via aèria, etc.)

Si hi hagués qualsevol imprevist en el lliurament de la comanda ens posaríem en contacte a través de l’adreça de correu electrònic, que li sol·licitem a l’hora de fer el registre en la web, per a trobar una solució. Alternativament podríem posar-nos en contacte per telèfon, si ho hagués facilitat, o directament intentar un segon lliurament en l’adreça facilitada. En cas de no haver-se pogut contactar ni lliurar el producte en la primera ni segona visita, el client serà responsable de contactar amb el transportista o amb LIMSATISU a través de correu electrònic i assumirà els costos addicionals que poguessin suposar successius lliuraments.

Transportistes

L’empresa de transport és:

PLATAFORMA I CENTRAL GRUP VIA MANRESA S.L.

Ctra. de Vic, 301-305. 08243 Manresa

TEL. 93 875 76 57

viamanresa@viamanresa.com

Horari d’oficines de dilluns a divendres de 9 h. a 13,30 h. i de 15,30 h. a 20 h.

Dissabte de 9 h. a 11 h

Suposats a tener en compte 

 • En el cas que un dels terminis es vegi modificat, el servei d’Atenció al Client de LIMSATISU li comunicarà, bé mitjançant correu electrònic o trucada telefònica, el termini de lliurament aproximat per a l’enviament total de la seva comanda. D’igual manera, se li mantindrà informat de qualsevol variació que pugui sorgir d’aquest termini.
 • No se serviran comandes en apartats de correus. Ens reservem el dret de retenir l’enviament de comandes amb adreces errònies. En tot cas ens posarem en contacte amb vostè segons les dades facilitades per a qualsevol incidència o dubte que pugui sorgir en la tramitació de la seva comanda.

GARANTIA

LIMSA CORPO, S.L. respon de les faltes de conformitat de tots els productes oferts en la pàgina web durant el termini de 30 dies pels productes d’un sol ús (paper tissú) i de dos anys pels complements. LIMSA CORPO, S.L. disposa d’un servei de postvenda, durant el termini indicat. El client podrà dirigir-se a l’establiment de LIMSATISU en la localitat de Callús, al servei postvenda i per correu electrònic a gerencia@limsatisu.com .

En cas de dubte podrà dirigir-se al telèfon d’atenció al client 938202145 o mitjançant el correu electrònic gerencia@limsatisu.com .

SISTEMA COMÚ DE L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT DE LA UNIÓ EUROPEA

Atenent el que s’estableix en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora d’aquest impost i la Directiva Europea 2008/8/CE, l’operació pot resultar exempta o no subjecta al mateix en funció del país de residència del comprador i de la condició en la qual actua el mateix (empresari/professional o particular). En conseqüència, en alguns supòsits el preu final de la comanda pot veure’s alterat respecte al que figura exposat en la pàgina web.

El preu dels productes comercialitzats per LIMSATISU inclou l’IVA espanyol. No obstant això, el preu final de la teva comanda pot variar depenent del tipus impositiu d’IVA que s’apliqui a la comanda. Per a les comandes amb destinació a altres països de la Unió Europea, l’IVA espanyol serà deduït i s’aplicarà el tipus impositiu d’IVA corresponent al país de destinació. El preu final apareixerà durant la confirmació de la teva comanda i reflectirà el tipus impositiu d’IVA corresponent al país de destinació dels productes.

Destacar que, en la data de redacció d’aquestes condicions de contractació, LIMSATISU només realitza enviaments a Espanya península, Illes Balears i Illes Canàries. Els costos d’enviament depenen del volum dels productes.

Els preus dels Serveis poden canviar en qualsevol moment a discreció única i exclusiva de LIMSATISU. Els Serveis no brinden protecció de preus o reemborsaments en el cas de reducció de preus o ofertes promocionals.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

Només s’acceptaran cancel·lacions i/o devolucions en els següents termes.

a) Cancel·lacions

El client podrà cancel·lar la seva comanda i sol·licitar el reemborsament íntegre de l’import si aquest encara no ha estat enviat. Per a això, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres al més aviat possible des del formulari de contacte o enviant un email a contabilidad@limsatisu.com i facilitar-nos les seves dades i número de comanda.

b) Devolució

Els nostres processos de fabricació, preparació i embalatge són molt estrictes i garantim que són enviats sense defectes. Verifiqui acuradament que els precintes que tanquen el seu paquet no hagin estat modificats o danyats.

 • No s’admetran devolucions de productes envasats quan hagin estat oberts i/o manipulats, i no conservin els embalatges originals.
 • Haurà d’indicar en l’albarà de lliurament el motiu de la devolució en aquest extrem.

Només s’acceptaran devolucions de comandes amb evidència d’haver estat danyats en el transport i qualsevol queixa haurà de realitzar-se en el mateix moment de la recepció de la comanda.

Si el producte arribés en mal estat, LIMSA CORPO, S.L. assumirà les despeses d’enviament incorreguts per la devolució, sempre que els productes es trobin en el seu embalatge original i no hagin estat consumits totalment o parcialment.

Per a gestionar la reclamació, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres abans de 24 hores i enviar-nos un email a contabilidad@limsatisu.com indicant el seu nom, número de comanda i explicant detalladament l’ocorregut.

c) Desistiment

El dret de desistiment no es podrà exercir excepte per error o defecte en el producte.

Com retornar productes en els casos acceptats:

Per a retornar un producte en els casos previstos i acceptats per aquesta política de desistiment, han de seguir-se les següents instruccions:

 • No s’acceptaran devolucions a ports deguts.
 • Ha d’haver notificat a LIMSATISU el desig de desistir i haver obtingut l’autorització corresponent abans de realitzar l’enviament.
 • Ha de descarregar i completar el formulari de desistiment que apareix a continuació i enviar-lo amb el paquet.

Ha d’introduir el /els productes(s) en un paquet degudament embalat. La direcció de devolució és: Polígon Industrial Cavaller, naus 1-2-3, 08262 Callús (Barcelona).

 • Ha de portar el paquet (amb l’imprès adjunt de desistiment) a una Oficina de Correus o a una empresa de missatgeria i sol·licitar el comprovant de l’enviament. Haurà de conservar el justificant fins que rebi el reemborsament sol·licitat.

És responsabilitat del client conservar tots els justificants de recepció i remetre el paquet per correu certificat o per qualsevol altre mitjà que permeti acreditar la seva data d’enviament.

En cas de repetides devolucions o reclamacions per mal estat o producte defectuós per part d’un mateix client, LIMSATISU es reserva el dret de no realitzar nous enviaments al client.

Les despeses de devolució seran per compte del client. Les devolucions dels imports es realitzaran en un termini de 14 (catorze) dies naturals següents a la data en la qual rebem el/els productes(s) retornat(s) en la direcció especificada.

LIMSATISU procedirà al reemborsament en la forma de pagament que el client hagi emprat en realitzar la comanda, i aquest reemborsament es trobarà subjecte al dret de LIMSATISU a retenir quantitats pels productes retornats que presentin danys. Li reemborsarem l’import abonat per el/els productes(s) retornat(s) menys les despeses d’enviament (si escau).

MODEL DE FORMULARI DE RECLAMACIÓ O DESISTIMENT

El client/comprador podrà notificar la reclamació o el desistiment, bé a través de correu electrònic a: contabilidad@limsatisu.com o bé per correu postal en l’adreça indicada en el formulari de desistiment.

Còpia i pega aquest formulari, es completa i s’envia per correu electrònic o postal.

L’usuari/comprador podrà notificar la reclamació, bé a través de correu electrònic a: contabilidad@limsatisu.com o bé per correu postal dirigit a: LIMSATISU, Polígon Industrial Can Cavaller, naus 1-2-3, 08262 Callús (Barcelona) Si ho desitja, també pot utilitzar el següent formulari de reclamació:

A l’atenció de: Departament Comercial de LIMSATISU

Polígon Industrial Can Cavaller, naus 1-2-3, 08262 Callús (Barcelona)

E-mail: contabilidad@limsatisu.com

– El producte:

– Adquirit el dia:

– Nom de l’usuari:

– Domicili de l’usuari:

– Signatura de l’usuari (només si es presenta en paper)

– Data:

– Motiu de la reclamació:

NORMATIVA EUROPEA DE CONSUMO

Informem que la Comissió Europea ha creat la primera plataforma europea per a la resolució de conflictes en el comerç “en línia” emparada en l’última llei del consumidor. En aquest sentit, com a responsables d’una plataforma de venda en línia, tenim el deure d’informar els nostres clients sobre l’existència d’una plataforma en línia de resolució alternativa de conflictes.

Per a recórrer a la plataforma de resolució de conflictes, el client ha d’utilitzar el següent enllaç: http://ec.europa.eu/odr

SERVEI POSTVENTA

Disposem d’un servei de postvenda per a solucionar qualsevol problema amb els nostres productes o enviaments a través del qual s’ofereix l’atenció més ràpida i eficaç als nostres clients.

Per a contactar amb nosaltres o plantejar-nos qualsevol dubte, qüestió o reclamació pot utilitzar qualsevol dels següents mitjans:

 • Domicili postal: LIMSATISU, Polígon Industrial Can Cavaller, naus 1-2-3, 08262 Callús (Barcelona).
 • Telèfon: 938202145
 • Email: comercial@limsatisu.com

CONFIDENCIALITAT

Té caràcter confidencial tota la informació i documentació utilitzada durant la contractació, desenvolupament i execució dels serveis que regulen les relacions entre LIMSATISU i el Client.

Tota informació rebuda per part del client ja siguin imatges, correus, textos, dades d’accés com a clients i contrasenyes, es tractarà de manera confidencial, estant totalment prohibida la cessió a tercers.

No s’entendrà informació confidencial aquella que sigui divulgada per acord entre les Parts, aquella que es converteixi en pública per igual motiu o aquella que hagi de ser revelada d’acord amb les lleis o amb una resolució judicial d’autoritat competent i aquella que sigui obtinguda per un tercer que no es trobi sota l’obligació de cap confidencialitat. Totes dues parts s’obliguen a complir el deure de confidencialitat de manera indefinida.

Més informació sobre privacitat: consultar la nostra política de privacitat. Política de Protecció de Dades.

Per a obtenir informació completa sobre els drets i la política de protecció de dades que apliquem a aquesta web i a tots els nostres serveis, recomanem visitar la Política de Privacitat i la Política de cookies.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

LIMSATISU es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la web, de la configuració i presentació d’aquesta, de les condicions d’accés, condicions de contractació, etc. Pel que el client haurà d’accedir a versions actualitzades de la pàgina.

L’usuari/client és l’únic responsable de mantenir la confidencialitat i seguretat de la pàgina web i per a totes les activitats que ocorrin en la pàgina web una vegada lliurada per part de LIMSATISU. El client es compromet a notificar immediatament a LIMSATISU de qualsevol violació de la seguretat del portal.

LIMSATISU no serà responsable de cap pèrdua derivada de l’ús indegut o no autoritzat de la seva pàgina web.

El client es compromet a mantenir indemne LIMSATISU de les reclamacions, pèrdues, despeses, danys i costos (incloent danys directes, incidentals, conseqüents, punitius, exemplars i indirectes), i els honoraris Raonables d’advocats com a resultat de qualsevol incompliment per part del client/comprador d’aquestes condicions, sigui o no considerat com a material o immaterial; l’ús o indegut dels Serveis per la seva part o qualsevol persona que actuï en el teu nom o utilitzi el seu compte en LIMSATISU o per qualsevol violació material o immaterial de qualsevol dret, títol o interessos de tercers.

La nostra única responsabilitat, serà subministrar el producte en els termes i condicions expressats en la present política de contractació.

LIMSATISU no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se de l’ús indegut dels productes subministrats.

IDIOMA

L’idioma en què es perfeccionarà el contracte entre LIMSATISU i el Client és el castellà.

JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES

LIMSA CORPO, S.L. i EL CLIENT, es regiran per a dirimir qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés, o ús d’aquesta pàgina Web, per la legislació espanyola, i se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Abrir chat
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?