La petjada de carboni

Què és la petjada de carboni?

La petjada de carboni neix com a una mesura per quantificar i generar un indicador de l’impacte que una activitat o procés té sobre el canvi climàtic, més enllà de les grans emissores.

La petjada de carboni es defineix com el conjunt d’emissions de gasos d’efecte hivernacle produïdes, directe o indirectament, per persones, organitzacions, productes, esdeveniments o regions geogràfiques, en termes de CO₂ equivalents, i serveix com a una eina útil de gestió per conèixer les conductes o accions que estan contribuint a augmentar les nostres emissions, com poder millorar-les i realitzar un ús més eficient dels recursos.

Per conèixer una mica més sobre aquest terme, es pot visitar la seva web PETJADA DE CARBONI.

La contaminació del paper

La indústria paperera i de cel·lulosa ocupa el cinquè lloc del sector industrial en consum mundial d’energia, i utilitza més aigua per cada tona produïda que qualsevol altra indústria. També, la indústria, pastera-paperera es troba entre les majors generadores de contaminants d’aire i aigua.

Al voltant del 40% de tota la fusta tallada per usos industrials en el món es destina a la producció de paper.

En molts llocs del planeta, els boscos i altres ecosistemes naturals han sigut i són encara substituïts per plantacions d’arbres de creixement ràpid on la gestió implica d’utilització massiva d’herbicides i fertilitzants químics tòxics.

Un dels químics usats per blanquejar el paper és el clor, conegut com un irritant de la pell i tòxic pel medi aquàtic. S’utilitza tant en paper verge com reciclat. Per assegurar que comprem paper que no ha fet servir clor en el seu procés de fabricació s’ha de buscar l’etiqueta TCF (totalment lliure de clor) o PCF (fabricació lliure de clor).

El residu del paper/cartó i el seu reciclatge

Entre el 30 i el 40% dels residus sòlids urbans generats a Europa son paper i cartó.

A Espanya es recullen pel seu reciclatge 84 kg de paper per habitant/any. Tenint en compte el consum mitjà de 176 kg/habitant/any, es recicla únicament el 49% del paper que es consumeix.

Els espanyols desaprofitem un milió de tones d’envasos de paper i cartó i 850.000 tones de paper per impressió i escriptura, un 40% del paper i cartó consumit.

Como a dada positiva, l’especialització de la nostra indústria paperera en la fabricació de paper, fabricat a partir de fibra reciclada, fa que es recuperin anualment més de 3,3 milions de tones de paper i cartó utilitzat.

Hem de mencionar que tot i seguir a la cua en la recuperació de paper usat, de llençar molt paper a les escombraries, en contrapartida fem servir el 81% del recuperat.

A mesura que el debat sobre els impactes ambientals de productes i serveis creix, es creen mites i conceptes erronis, segons els quals la indústria de paper és responsable d’una desforestació massiva i tenen un impacte negatiu sobre el medi ambient. No obstant això, la indústria paperera en molts països està compromesa amb la preservació dels recursos naturals que constitueixen l’origen de la principal matèria primera: la fusta.

Pràcticament tot té una petjada de carboni. Però comparem ara la dimensió d’aquestes petjades.

La producció de 200 kg de paper, la quantitat mitjana que fem servir cada any, genera entre 130 i 250 kg de CO₂ depenent de la font d’energia. Això és equivalent al CO₂ generat per un cotxe familiar típic que recorre una distància de 960 km. De fet, hi ha un estudi realitzat per un físic de la Universitat Harvard segons el qual una recerca complexa i de diversos minuts a Google pot generar entre 5 i 10 grams de CO₂. Tenim en compte que bullir aigua per una tassa de té genera de 15 grams de CO₂.

Fins i tot el bistec que ens mengem té una petjada de carboni. La carn de vaca i vedella té la petjada de carboni més alta de totes les carns – i no oblidem el metà, altre gas d’efecte hivernacle.

La Confederació Europea d’Indústries del Paper (CEPI) preveu un increment del 40% en les inversions del sector en el seu procés de transformació per liderar a Europa la bioeconomia* baixa en carboni que permetrà a la indústria paperera reduir la seva petjada de carboni.

La indústria paperera està fent grans esforços per incloure aquestes i altres mesures i reduir el seu impacte mediambiental. Però també els consumidors han de complir amb la seva responsabilitat. Entre el 30% i el 40% dels residus sòlids urbans generats a Europa son paper i cartó. Reduir el consum i optimitzar l’ús i reciclatge del paper es responsabilitat de tots.

*Conjunt de les activitats econòmiques que obtenen productes i serveis generant valor econòmic utilitzant, com a elements fonamentals els recursos d’origen biològic, de manera eficient i sostenible.

Abrir chat
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?