Produir respectant el medi ambient

En la societat actual demanem bons productes que ens facilitin la vida, però també, que les empreses que els fabriquen respectin el medi ambient. No obstant, a vegades, això crea una qüestió que no totes les empreses saben resoldre.

Hem d’assenyalar que cada vegada són més les empreses que ens prenem seriosament el fet que per produir no cal perjudicar l’entorn, sinó protegir-lo, ja que és el que ens garanteix un desenvolupament sostenible.

En aquest post us volem explicar més sobre com les empreses poden produir respectant el medi ambient.

Està demostrat que la producció en massa i sense control pot fer al medi ambient un gran mal, de vegades irreversible. Per exemple, a la Xina considerat uns dels productors més importants a escala mundial i posicionat com la gran fàbrica del món, és avui dia, el país més contaminat del món.

Produir pensant només aquí i ara, sense tenir en compte que si s’ocasionen danys a l’ecosistema això ens afectarà a tots abans o després, és just el contrari de la sostenibilitat.

Afortunadament, cada vegada, més empreses es prenen seriosament, entre els seus objectius, millorar els seus processos de producció i buscar com reduir i millorar l’impacte o petjada ambiental que aquests poden generar.

Aquí us indiquem alguns recursos que les empreses estem prenent per millorar la gestió i produir, generant el menor impacte mediambiental possible:

  • Ús eficient de l’energia. Realitzar auditories energètiques dels processos i instal·lacions que ajuden a utilitzar les millors tècniques disponibles, així com revisar mensualment els consums, registrant aquests indicadors que permeten prendre mesures correctives i/o preventives en cas que el consum passi els llindars permesos segons les necessitats de consum establerts prèviament.
  • Consum d’aigua de manera sostenible, responsable i l’aprofitament de les aigües de pluja. Així com reduir la càrrega contaminant dels abocaments d’aigua residual, seleccionant la instal·lació de depuració més adequada.
  • Buscar noves oportunitats per valorar els residus. Per exemple, la producció de biogàs o biomassa, la transformació en esmenes o fertilitzants, extracció de productes o substàncies de valor.
  • Calcular l’empremta ambiental i identificar-ne els objectius de millora.
  • Millorar la gestió dels materials i dels residus perillosos.
  • Sensibilitzar i oferir formació als treballadors sobre el tema.
  • Millorar els processos de disseny de nous productes. Elaborant productes més sostenibles i potenciant l’ecodisseny als envasos amb materials biodegradables.

Prendre en consideració el medi ambient i fer que sigui una part important de la gestió de l’empresa, implantant sistemes de gestió mediambiental i responsabilitat social i empresarial, permetrà reduir l’impacte ambiental i complir amb el compromís social, respectant el medi ambient i potenciant la sostenibilitat en els processos productius de les empreses.

Tot i que estem envoltats per ell, de vegades ens oblidem del medi ambient i de la seva cura. La mostra més evident és que els darrers anys hem continuat emetent nombroses quantitats d’elements contaminants que fan malbé per exemple la capa d’ozó o acceleren el canvi climàtic. Per això, moltes empreses estem treballant per minimitzar la petjada de carboni que deixem, així com reduir de manera considerable les emissions perilloses que poden emetre algunes empreses.

Encara hi ha molt per fer, però cada cop més, la societat està més conscienciada de la necessitat de cuidar i respectar el medi que ens envolta. Per això, i per aconseguir un món més saludable, els governs han anat modificant durant les darreres dècades la legislació, creant normatives que s’ajustin a les necessitats mediambientals i ecològiques. Encara que això pogués preocupar algunes empreses, actualment hi ha nombroses vies per continuar produint sense destruir el medi.

Abrir chat
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?